AfdrukkenWie zijn wij?


Clean Site System is een project dat VAL-I-PAC specifiek ontwikkeld heeft voor de bouwsector.
Het doel? Plastic verpakkingsmaterialen inzamelen op de werven.

Wie is VAL-I-PAC?

VAL-I-PAC werd in 1997 opgericht door het Belgische bedrijfsleven om de recyclage van industriële verpakkingen te stimuleren en te coördineren.

Het beheer van dit afval wordt in België sinds ’97 vastgelegd in een wet die bepaalde verplichtingen oplegt aan ondernemingen die afval op de markt brengen. VAL-I-PAC verleent vandaag diensten aan meer dan 8.000 Belgische ondernemingen.
Om meer te weten over VAL-I-PAC, klik hier.

Binnen VAL-I-PAC staat een klein team sinds midden 2005 in voor de commerciële ontwikkeling van Clean Site:

  • enerzijds door de klanten en potentiële gebruikers (de aannemers) te informeren
  • en anderzijds door het distributienetwerk (de handelaars in bouwmaterialen) uit te breiden

Wat is de missie van Clean Site System ?

  • aannemers een voordelige oplossing bieden om het plastic afval op een eenvoudige en goedkope manier van hun werven af te voeren
  • het milieu beschermen want het inzamelde plastic wordt gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor de vervaardiging van andere producten.

Kortom, door als aannemer aan uw eigen belangen te denken, denkt u ook in het belang van het milieu.
Een inspanning die niemand vandaag nog onverschillig laat!