Al verdeler van de zakken

AfdrukkenDe zakken laten ophalen

De aannemers die de deelnemingsvoorwaarden hebben getekend, mogen gratis hun gevulde zakken terugbrengen naar de deelnemende handelaars.

Welk type container voor het inzamelen van zakken van
“Clean Site System”?

Vaste containers, zoals de containers van 30 mĀ³, zijn de containers met de beste verhouding ingezamelde hoeveelheid/huur- en transportkost voor de Clean Site-zakken. De operator die u contacteerde, zal u zelf het beste raad kunnen geven.

Waar moet de container geplaatst worden?

Ideaal gezien moet de container op een vlot toegankelijke en zichtbare plaats voor aannemers en voor de handelaar geplaatst worden. Zo kan de handelaar vermijden dat hij er ander afval in aantreft dan plastic afval.

Wie betaalt de huur en het transport van de container evenals de verwerking van de inhoud?

De handelaar sluit een contract met een afvalophaler en zal de factuur daarvoor betalen. Om zijn kosten te beperken, kan het nuttig zijn om de zakken zo plat mogelijk te drukken in de container (bv. met een pallet) om het merendeel van de lucht uit de zakken te persen. Het is ook aanbevolen om de kwaliteit van de zakken te controleren vooraleer ze in de container worden gegooid.

Meer dan 200 afvalophalers

Valipac werkt dagelijks samen met meer dan 200 afvalophalers. Het is echter belangrijk dat de ophaler waarop u een beroep wenst te doen om uw zakken op te halen de erkenning “Clean Site System” kreeg van ValipacĀ  zodat u perfect op de hoogte bent van de vergoedingen waarop u recht hebt.

Om een erkende Clean Site-ophaler in uw buurt te zoeken, klik hier