AfdrukkenWie zijn wij?


Clean Site System is een project dat Valipac specifiek ontwikkeld heeft voor de bouwsector.
Het doel? Plastics inzamelen op de werven.

Wie is Valipac?

Valipac  werd in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven opgericht. Zijn rol bestond erin een collectief antwoord te geven op de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid van producenten van bedrijfsmatige verpakkingen.

In 20 jaar tijd hebben wij het recyclagepercentage van bedrijfsmatige verpakkingen helpen te verhogen van 74% naar 88,8%, en tegelijk stabiele tarieven voor onze klanten behouden.

Ons participatiemodel is gebaseerd op overleg tussen de verschillende belanghebbende partijen: beroepsfederaties, overheden en werkgeversorganisaties maken deel uit van onze besluitvormingsorganen. Om meer te weten over Valipac, klik hier.

Een team staat sinds 2005 in voor de commerciële ontwikkeling van Clean Site:

  • enerzijds door de klanten en potentiële gebruikers (de aannemers) te informeren
  • en anderzijds door het distributienetwerk (de handelaars in bouwmaterialen) uit te breiden

Wat is de missie van Clean Site System ?

  • aannemers een voordelige oplossing bieden om het plastic afval op een eenvoudige en goedkope manier van hun werven af te voeren
  • het milieu beschermen want de ingezamelde plastics worden gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor de vervaardiging van andere producten.

Kortom, door als aannemer aan uw eigen belangen te denken, denkt u ook in het belang van het milieu.
Een inspanning die niemand vandaag nog onverschillig laat!