Wie zijn we?

Clean Site System is een project dat Valipac specifiek ontwikkeld heeft voor de bouwsector.
Het doel? Plastics inzamelen op de werven.

Wie is Valipac ?

Valipac  werd in 1997 op initiatief van het Belgische bedrijfsleven opgericht met als doel de recyclage van bedrijfsmatige verpakkingen te stimuleren en te coördineren.

Het beheer van dit afval wordt in België sinds 1997 geregeld door een wetgeving die bepaalde verplichtingen oplegt aan bedrijven die verpakkingen op de markt brengen.

Valipac levert momenteel zijn diensten aan meer dan 7.000 Belgische bedrijven. Voor meer informatie over Valipac, klik hier.

Sinds 2005 staat binnen Valipac een team van twee personen in voor de commerciële ontwikkeling van Clean Site:

  • enerzijds door de klanten en potentiële gebruikers (de aannemers) te informeren
  • en anderzijds door het distributienetwerk (de handelaars in bouwmaterialen) te stimuleren

Wat is het doel van Clean Site System

  • aannemers een voordelige oplossing bieden om het plastic afval op een eenvoudige en goedkope manier van hun werven af te voeren
  • het milieu beschermen, want de ingezamelde plastics worden gerecycleerd en als grondstof gebruikt voor de vervaardiging van andere producten.

Kortom, door als aannemer aan uw eigen belangen te denken, denkt u ook in het belang van het milieu.
Een inspanning die niemand vandaag nog onverschillig laat!