Al verdeler

Tips voor een optimale kwaliteit van de zakken

Voer een visuele controle uit

Wanneer de zakken worden teruggebracht, kan een eenvoudige (systematische of tijdelijke) visuele inspectie u van veel ongemakken besparen. Dergelijke controle zorgt ervoor dat de inhoud van de zakken voldoet aan de acceptatievoorwaarden. De afvalophaler heeft het recht niet-conforme zakken te “declasseren” naar restafval en bijgevolg extra verwerkingskosten in rekening te brengen.

Identificeer de gebruikers

De zakken zijn voorzien van een naamvak dat toelaat de gebruiker te identificeren. Vraag uw klanten hun naam in dit vak te noteren. Wanneer de zakken niet toegelaten materiaal bevatten, zijn de gebruikers makkelijk identificeerbaar. Enerzijds kan u de aan u aangerekende extra verwerkingskosten doorrekenen en anderzijds kunnen we hen gerichte communicatie bezorgen.

Stockeer de zakken op een zichtbare plaats

Afgelegen plaatsen ontsnappen aan sociale controle. Voorzie een opslagruimte op een plek waar (veel) passage is. Op deze manier vermindert u het risico op contaminatie.

Gebruik ons communicatiemateriaal

Valipac stelt weerbestendige affiches en folders ter jullie beschikking. Ze geven duidelijk weer wat wel en niet in de zakken mag. Plaats deze affiches bij de stockeerruimte en op goed zichtbare plaatsen in uw winkel. Hoe meer zichtbaarheid, hoe groter de kans dat de boodschap gelezen wordt. Ons communicatiemateriaal is op eenvoudig verzoek te verkrijgen.

Informeer uw klanten

Breng nieuwe en bestaande gebruikers op de hoogte van de acceptatiecriteria voor de Clean Site System zakken: verstrek hen de nodige informatie mondeling en bezorg hen de specifieke folder. Herhaal de boodschap regelmatig. Laat uw klanten het gebruikerscharter ondertekenen; dit verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel. Hoe vaker u de boodschap herhaalt, hoe groter de kans dat hij bijblijft.

Een ophaler vinden

Klik op de kaart om per provincie de lijst van ophalers te consulteren waar u Clean Site System zakken kan deponeren of gebruik de instructies rechts voor een gedetailleerde opzoeking. Valideer uw keuze door op de knop "zoeken" te klikken :

Km
 

Zakken bestellen

Maakt u al deel uit van het Clean Site System distributienetwerk en zit u (bijna) zonder zakken? Bestel nieuwe zakken online!

Via onderstaande knoppen kunt u ofwel online bestellen ofwel uw eigen bestelbon opladen.

De levering is gratis voor bestellingen vanaf 5 dozen. Onder de 5 dozen worden er leveringskosten in rekening gebracht.